Rezervimi i hapësirave / shërbimeve

Për të lehtësuar koordinimin e aktiviteteve dhe resurseve ju lutemi të bëni kërkesën për rezervimin e hapësirave / shërbimit përmes formularit të cilin mund ta shkarkoni këtu. Formularin e plotësuar pastaj e dërgoni me email në adresën luljeta.krekaj@telemedks.org

Ose mund të plotësoni  formularin online mëposhtë dhe shtypni "Dërgo".

Emri, Mbiemri (*)

Email (*)

Nr Tel

Institucioni / Organizata

Rezervimi ju nevojitet per

Hapësira / Shërbimi
 Amfiteatri Biblioteka Videokonferenca

Data e aktivitetit

Aktiviteteti fillon në ora

Nr i pjesmarrësve

Pushimi i drekës / kafesë
 Po Jo

Ndonje info shtese