Rezervimi i hapësirave / shërbimeve

Për të lehtësuar koordinimin e aktiviteteve dhe resurseve ju lutemi të bëni kërkesën për rezervimin e hapësirave / shërbimit përmes formularit të cilin mund ta shkarkoni këtu. Formularin e plotësuar pastaj e dërgoni me email në adresën luljeta.krekaj@telemedks.org

Ose mund të plotësoni  formularin online mëposhtë dhe shtypni “Dërgo”.

  Emri, Mbiemri (*)

  Email (*)

  Nr Tel

  Institucioni / Organizata

  Rezervimi ju nevojitet per

  Hapësira / Shërbimi

  AmfiteatriBibliotekaVideokonferenca

  Data e aktivitetit

  Aktiviteteti fillon në ora

  Nr i pjesmarrësve

  Pushimi i drekës / kafesë

  PoJo

  Ndonje info shtese