Ismet Lecaj

Dr. Ismet Lecaj, Drejtor i QKTK-së


 
Departamenti për Buxhet dhe Financa

Luljeta Krekaj

Mr. Sci. Luljeta Krekaj, Zyrtare për Buxhet dhe Financa


 
Departamenti i TI-së dhe Telekomunikimeve
Inxh. Arben Imeri, Administrator i sistemeve të TI-së

 
Departamenti Klinik dhe i EVP-së

Fatmir Hajdari

Dr. Fatmir Hajdari

Blerim Berisha

Dr. Blerim Berisha


 
Departamenti i Bibliotekës Elektronike
Kadri Noberdaliu

Prof. Kadri Nobrdali, Bibliotekist