Ismet Lecaj

Dr. Ismet Lecaj, Drejtor i QKTK-së


 
Departamenti për Buxhet dhe Financa

Luljeta Krekaj

Mr. Sci. Luljeta Krekaj, Zyrtare për Buxhet dhe Financa


 
Departamenti i TI-së dhe Telekomunikimeve

FlamurBekteshi

Inxh. Flamur Bekteshi, Ekspert i Telemjekësisë dhe E-Shëndetësisë

ArbenImeri 

Inxh. Arben Imeri, Ekspert i Telemjekësisë dhe E-Shëndetësisë


 
Departamenti Klinik dhe i EVP-së

Fatmir Hajdari

Dr. Fatmir Hajdari

Blerim Berisha

Dr. Blerim Berisha


 
Departamenti i Bibliotekës Elektronike

Kadri Noberdaliu

Z. Kadri Nobrdali, Bibliotekist