Programin Kombëtar të Telemjekësisë në Kosovë e përbëjnë QTK në Prishtinë, pesë qendrat në spitalet regjionale në Gjakovë, Pejë, Prizren, Gjilan, Mitrovicë dhe QKMF në Skënderaj.  

Qendra Regjionale e Telemjekësisë në Gjakovë
Gjakova2Gjakova3
Koordinator: Dr. Dashurije Koshi
email: dkoshi@hotmail.com          
 
Qendra Regjionale e Telemjekësisë në Pejë

Peja       â

Koordinator: Inf. Hidajete Krasniqi


Qendra Regjionale e Telemjekësisë në Gjilan
Gjilan22

Koordinator: Dr. Begush Canaj
email: drbegushi@hotmail.com


 

Qendra Regjionale e Telemjekësisë në Prizren
 Prizreni1     Prizreni2

Koordinator: Azem Krasniqi
email: azemkrasniqi@hotmail.com
 


Qendra Regjionale e Telemjekësisë në Mitrovicë
 MitrovicaSpitali

 

 

 

 

 

Koordinator:
email:

 


 

Qendra Regjionale e Telemjekësisë në QKMF - Skënderaj

Koordinator: Qazim Behrami

email: qazimbehrami@hotmail.com