Programin Kombëtar të Telemjekësisë në Kosovë e përbëjnë QTK në Prishtinë, pesë qendrat në spitalet regjionale në Gjakovë, Pejë, Prizren, Gjilan, Mitrovicë dhe QKMF në Skënderaj.

Qendra Regjionale e Telemjekësisë në Gjakovë
Gjakova2Gjakova3

Koordinator: Dr. Dashurije Koshi
email: dkoshi@hotmail.com


 

Qendra Regjionale e Telemjekësisë në Pejë

Peja       â

Koordinator: Inf. Hidajete Krasniqi


Qendra Regjionale e Telemjekësisë në Gjilan
Gjilan22

Koordinator: Dr. Begush Canaj email: drbegushi@hotmail.com


 

Qendra Regjionale e Telemjekësisë në Prizren
 Prizreni1     Prizreni2

Koordinator: Azem Krasniqi email: azemkrasniqi@hotmail.com


 

Qendra Regjionale e Telemjekësisë në Mitrovicë
 MitrovicaSpitali

 

 

 

 

 

Koordinator:
email:

 


 

Qendra Regjionale e Telemjekësisë në QKMF – Skënderaj

Koordinator: Qazim Behrami

email: qazimbehrami@hotmail.com

 

 

 

 

 


 

Programet ndërkombtare simotra të Telemjekësisë:

AlbaniaTelemedLOGO

Programi i Integruar i Telemjekësisë dhe Shëndetit Elektronik i Shqipërisë (“PITSHE”)

CapeVerdeLOGO

Programi i Telemjekësisë në Kepin e Gjelbërt (Cape Verde)

IVEHLlogo

IVEH