Qendra Kombëtare e Telemjekësisë së Kosovës

Adresa: Qendra Klinike Universitare
Ndërtesa e Emergjencës, kati i pestë, Prishtinë, Kosovë

Telefonat: +381 38 512 418 (recepsion)

Për kontakt përmes emailit ju lutem shkruani në adresën:   luljeta.krekaj@telemedks.org  ose përmes formularit elektronik mëposhtë.


    Emri, Mbiemri *

    E-mail *

    Tema

    Porosia juaj