Qendra Kombëtare e Telemjekësisë së Kosovës

Adresa: Qendra Klinike Universitare
Ndërtesa e Emergjencës, kati i pestë, Prishtinë, Kosovë

Telefonat: +381 38 512 418 (recepcioni)
+381 38 500 600 2889
Faks: +381 38 512 419

Për kontakt përmes emailit ju lutem shkruani në adresën:   luljeta.krekaj@telemedks.org  ose përmes formularit elektronik mëposhtë.


 

Emri, Mbiemri *

E-mail *

Tema

Porosia juaj