Pervoja e kardiokirurgjise ne kosove

Data : 01.10.2015
Ora : 12-13:30
Tema:Eksperienca e Kardiokirurgjisë në Kosovë
Ligjerues :Op.Dr.Mehmet Nuri Karabul