Sistemi i Referimit

Më 30 shtator, 2015 QKEV Shqiperi organizon ligjeratë me temën: “Sistemi i Referimit” nga Dr. Vera Beca dhe Dr. Leka Hysenaj. Aktiviteti është transmetuar në kohë reale në rrjetin e telemjekësisë në Shqipëri dhe Kosovë dhe është akredituar nga QKEV