Njoftim për shpërndarjen e certifikatave

Njoftohen profesionistët shëndetsor se shpërndarja e certifikatave të lëshuara-akredituara nga BEVM-MSH për ligjeratat e mbajtura në QKTK gjatë viteve 2013, 2014 dhe 2015, mund të merren çdo ditë pune në terminet kohore 11:00 deri 12:00 dhe 14:30 deri 15:30. Certifikatat mund të tërhiqen vetëm nga pjesëmarrësi me dokument valid identifikimi.