Ligjeratë nga oftalmologjia

Në kuadër të ciklit të ligjëratave mujore nga profile të ndryshme shëndetësore të organizuara nga Fakulteti i Mjekësisë në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Telemjekësisë së Kosovës

Ditën e Enjte, datë 26 Tetor 2017 nga ora 11:00 – 12:30 në Amfiteatrin Elektronik të QKTK do të

mbahet ligjeratë nga Katedra e Oftalmologjise, me ligjerues:

Prof.Ass. Naser Salihu dhe Prof.Assoc.Gazmend Kaçaniku

Ligjëratat do të transmetohen në kohë reale në rrjetin e telemjekësisë në Kosovë.