Ligjerate nga fusha e radiologjise

Klinika e Radiologjisë – QKUK në kuadër të edukimit të vazhdueshëm profesional, organizon ligjeratën e radhës.

Tema: Teknologjia e Avansuar e Tomografisë së Kompjuterizuar

Ligjerues: Dr. Isuf Hoxha, Ekspert i CT-së, Bracco Suisse SA, Zvicër