Kirurgjia refraktare dhe e kataraktit

Ligjerata me teme: “Kirurgjia refraktare dhe e kataraktit”, me ligjerues: Op. Dr. Ali Sipahier, nga Spitali Goz Vakfi, Stamboll-Turqi.