16 Maj 2018 ora 11:00

16 Maj 2018, nga ora 11:00 në Amfiteatrin Elektronik të QKTK do të mbahen ligjëratat:

Tema: “The Ebola epidemic in West Africa: what did we learn?”

Ligjërues: Prof. Dr. Mike Bray, MD MPH, Editor in chief, Antiviral Research, Chevy Chase, USA

dhe Tema: “Ethet Hemorragjike Krime Kongo ne Kosovë: Çka më tutje?”

Ligjërues: Prof. Dr. Salih Ahmeti

Ftohen të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në këto ligjërata. Ligjëratat do të transmetohen në kohë reale në rrjetin e telemjekësisë në spitalet regjionale në Kosovë