COVID-19 Briefing

Zyra e OBSH në Kopenhagë mban takim informues lidhur me meanxhimin e situatave që kanë të bëjnë me përhapjen e virusit COVID-19.

Tema: COVID-19 Briefing