Rezervo hapësirat
në QTK
Bibloteka
elektronike

Publikime

Edukim

Një ndër aktivitetet e rëndësishme edukative në QTK është funksionimi i bibliotekës elektronike qysh prej themelimit të qendrës. Në bibliotekë momentalisht personeli mjekësor ka qasje në paketin e...

Më shumë

Protokole

Në mënyrë që të ketë sesione të sukseshme të telekonsultave QTK është në procesin e zhvillimit të protokoleve të cilat specifikojnë procedurat, paisjet, organizimin etj...

Më shumë

Të rejat

  • 26/06/2012
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas feugiat con... Më shumë